Lệnh điều động công chức là gì? Quy định pháp luật

Mẫu lệnh điều động cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước

Lệnh điều động công chức tại Việt Nam là gì? Quy định pháp luật về điều động công chức, cán bộ Nhà nước như thế nào? Điều kiện và quy trình thực hiện quyền lợi cán bộ công chức ra sao? Tất cả sẽ được Bảo Vệ Việt Hoàng giải đáp cụ thể ngay dưới bài viết sau. 

Lệnh điều động công chức là gì?

Đây chính là hoạt động điều chuyển cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước từ vị trí này đến một cơ quan tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc theo nguyện vọng cá nhân. Quá trình điều động công chức cần tuân thủ nghiêm quy định của luật cán bộ và công chức Việt Nam.

Mẫu lệnh điều động cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước
Mẫu lệnh điều động cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước

Trường hợp thực hiện lệnh điều động cán bộ công chức

Điều động hiểu một cách đơn giản chính là việc cán bộ công chức được các cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ đơn vị, tổ chức và cơ quan này đến đơn vị, tổ chức và cơ quan khác.

Thực tế, không phải bất cứ lý do, thời điểm hay hoàn cảnh nào cơ quan có thẩm quyền cũng thực hiện việc điều động và luân chuyển người lao động. Căn cứ vào Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tiểu dụng sử dụng quản lý công chức sau:

Về điều kiện thực hiện lệnh điều động cán bộ

 • Đối với trường hợp có yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phù hợp với tình hiện công việc hiện tại.
 • Căn cứ theo quy định pháp luật khi có yêu cầu về chuyển đổi vị trí công tác.
 • Khi các tổ chức và cơ quan có kế hoạch cụ thể về sử dụng cán bộ viên chức dựa vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải luân chuyển giữa cán bộ và cơ quan, đơn vị với nhau. Cán bộ viên chức Nhà nước có nhiệm vụ phải thực hiện đúng quyết định đó.

Còn luân chuyển chính là quá trình cán bộ công viên chức lãnh đạo và quản lý được cử giữ một chức vụ lãnh đạo khác tại một nơi mới trong một thời hạn nhất định. Mục đích chính là thực hiện quá trình đào tạo và rèn luyện, từ đó nâng cao chuyên môn đúng yêu cầu đặt ra. 

Về điều kiện luân chuyển cán bộ công chức

 • Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức và đơn vị có kế hoạch cụ thể về luân chuyển cán bộ viên chức. Đồng thời được cấp trên phê duyệt thì cán bộ đó sẽ thực hiện đúng theo quy định.
 • Quá trình luân chuyển đội ngũ cán bộ viên chức giữa các ngành, trung ương và địa phương nhằm mục đích đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước.
 • Quá trình luân chuyển đội ngũ cán bộ viên chức chỉ được thực hiện nếu có sự phê duyệt từ cấp trên. Mặt khác, đối tượng cán bộ viên chức cần được luân chuyển phải là người giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo thuộc quy hoạch các chức vụ cao hơn. 

Quy trình thực hiện lệnh điều động của cán bộ công chức ra sao?

Cán bộ công viên chức nếu muốn thực hiện chuyển nơi công tác mới cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cơ bản sau:

Quy trình thực hiện lệnh điều động của cán bộ công chức khá phức tạp
Quy trình thực hiện lệnh điều động của cán bộ công chức khá phức tạp

Về giấy tờ:

 • Mẫu đơn xin chuyển nơi công tác có chữ ký xác nhận và dấu từ cơ quan chủ quản.
 • Mẫu văn bản đồng ý tiếp nhận từ cơ quan mới.
 • Sơ yếu lý lịch, dán ảnh và xác nhận từ thủ trưởng cơ quan hợp lệ.
 • Chứng chỉ và văn bằng có chứng thực, bản sao công chức nếu có.
 • Quyết định mức lương hiện tại bản sao có công chứng và chứng thực.
 • Quyết định về bổ nhiệm vị trí hiện tại bản sao.
 • Chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản sao công chứng và có chứng thực.
 • Bên cạnh đó còn có một số loại giấy tờ liên quan khác, phụ thuoocjv ào quy định của mỗi cơ quan Nhà nước.

Về quy trình thực hiện lệnh điều động

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ và thủ tục vừa được Bảo Vệ Việt Hoàng liệt kê trên.
 • Bước 2: Khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, cán bộ công nhân viên chức Nhà nước phải nộp thủ tục tại phòng tổ chức cán bộ sở nội vụ. Trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lý, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác nhận nội dung có trong hồ sơ.
 • Bước 4: Đối với trường hợp hồ sơ không có vấn đề gì bất thường, sai sót, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định. Đồng thời gửi hồ sơ đến các cơ quan có liên quan khác.
 • Bước 5: Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhận lệnh điều động tại cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, nhận giấy thôi trả lương hàng tháng tại phòng tài vụ để nạp lên cơ quan mới.
 • Bước 6: Phòng tổ chức cán bộ hoặc sở nội vụ sẽ có trách nhiệm báo giảm lao động đóng BHXH trước ngày cán bộ viên chức nghỉ 5 ngày. Mục đích chính là hoàn tất thủ tục chốt và trả sổ bảo hiểm cho cán bộ thực lệnh điều động.
 • Bước 7: Đến khi phòng tổ chức cán bộ hoàn thành thủ tục, sẽ thông báo cán bộ công chức nhận lại các giấy tờ liên quan để nộp ở cơ quan làm việc mới. 

Kết luận:

Với những chia sê trên của Bảo Vệ Việt Hoàng, chắc hẳn bạn đã nắm rõ được lệnh điều động là gì? Quy trình thực hiện điều động cán bộ công nhân viên chức Nhà nước rao sao?

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.